[Giới thiệu] Bảng Xếp Hạng

Tiên Nhân thân mến!

Với hệ thống Bảng Xếp Hạng phong phú trong trò chơi, phần nào đã thể hiện sự chuyên tâm tu luyện vạn niên của các Tiên Nhân với mong muốn sớm ngày đạt được thành tựu Trùng Sinh Hóa Kiếp Nhập Cõi Vĩnh Hằng.


Thông tin chi tiết các Bảng Xếp Hạng đang có trong trò chơi:

Lực ChiếnCấpSủng VậtTiên LữTọa KỵCánhThủ HộThần BinhHuyền NữPháp TrậnTiên VịThông LinhThú Hồn


Chúc Tiên Nhân sớm ngày đạt được thành tựu.

BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5