[Giới thiệu] Đặc Quyền VIP

Tiên Nhân thân mến!

Với hệ thống Đặc Quyền VIP sẽ giúp các Tiên Nhân đột phá trong hành trình tu luyện để đạt cảnh giới vĩnh hằng. Hệ thống VIP được chia thành 20 cấp, khi Tiên Nhân tích lũy điểm VIP đạt đến cấp thì hệ thống sẽ mở đặc quyền và phần quà cấp VIP tương ứng.


Thông tin chi tiết đặc quyền và phần thưởng từng cấp VIP

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

VIP 11

VIP 12

VIP 13

VIP 14

VIP 15

VIP 16


VIP 17

VIP 18

VIP 19

VIP 20Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.

BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5