[Giới thiệu] Danh Hiệu

Tiên Nhân thân mến!

Danh Hiệu được mở khi đạt cấp 25 và có tổng cộng 133 danh hiệu, khi Tiên Nhân kích hoạt sẽ tăng lực chiến và ngoài ra danh hiệu sẽ hiển thị trên nhân vật của Tiên Nhân trong suốt quá trình tu tiên.


Giao diện Danh Hiệu:


Danh sách 133 Danh Hiệu


Hiệu ứng hiển thị khi kích hoạt danh hiệuChúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5