[Giới thiệu] Tính năng Boss Bang Hội

Tiên Nhân thân mến!

Tính năng Boss Bang Hội được mở khi Tiên Nhân đạt cấp 35 và đã tham gia vào 1 Bang Hội. Mỗi ngày sẽ xuất hiện 1 Boss Bang, Tiên Chủ và các Tiên Môn cùng tiêu diệt sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Giao diện Boss Bang HộiKhi Boss Bang Hội xuất hiện sẽ có thời gian đếm ngược, trước thời gian đếm ngược mà Bang Hội cùng nhau tiêu diệt Boss hoàn tất sẽ nhận phần thưởng diệt Boss.

Ngoài ra, khi Boss Bang bị tiêu diệt sẽ rơi vật phẩm đấu giá cho tất cả thành viên trong bang hội. Khi đấu giá hoàn thành công, số tiền đấu giá sẽ phân bổ cho các thành viên trong Bang.

Thưởng xếp hạng sát thương BossPhần thưởng xếp hạng xác thương Boss sẽ áp dụng cho thành viên Bang Hội theo từng TOP, ngoài ra vẫn có phần thưởng cho người tham gia không được xếp hạng xác thương trong top 100.

Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5