[Giới thiệu] Tính năng Pháp Bảo

Tiên Nhân thân mến!

Pháp Bảo được mở khi Tiên Nhân đạt cấp 108 được chia thành 3 loại: Truyền Thừa, Hoàn Mỹ, Khác và theo màu sắc Đỏ, Cam, Tím, Lam, Lục


Giao diện Pháp BảoTối đa mỗi Tiên Nhân chỉ mang được 4 Pháp Bảo, không thể mang Pháp Bảo trùng thuộc tính. Mỗi ô pháp bảo sẽ mở theo cấp Tiên Nhân và cấp Vip của Tiên Nhân.

Tăng Cấp Pháp Bảo


Tăng cấp pháp bảo không vượt quá cấp nhân vật, Tiên Nhân có thể tùy chọn Pháp Bảo để thăng cấp. Mỗi cấp pháp bảo cần nguyên liệu tiêu hao khi thăng cấp khác nhau, tăng cấp thành công sẽ gia tăng thuộc tính của Tiên Nhân bao gồm: Khí Huyết, Công Kích, Phòng Ngự.

Chế Tạo Pháp Bảo


Có 2 loại rèn pháp bảo: Rèn Thường và Rèn Hoàn Mỹ, mỗi hình thức rèn cần có nguyên liệu khác nhau và pháp bảo rèn được cũng khác nhau. Khi Tiên Nhân rèn đủ 20 lần hoàn mỹ chắc chắn sẽ nhận được Hoàn Mỹ Pháp Bảo

Phân Giải Pháp Bảo

Tiên Nhân có thể thông qua chức năng Phân Giải Pháp Bảo để phân giải các Pháp Bảo không sử dụng để lấy nguyên liệu Chế Tạo pháp bảo.

Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5