[Giới thiệu] Tính năng phụ bản hằng ngày

Tiên Nhân thân mến!

Phụ bản là nơi rơi ra nhiều nguyên liệu để các Tiên Nhân có thể chuyên tâm tu luyện

Đầu tiên, Tiên Nhân cần đạt cấp 20 để mở hết tất cả các phụ bản của trò chơi bao gồm: Phụ Bản Nguyên Liệu, Phụ Bản Tàng Bảo Đồ, Phụ Bản Bảo Tháp, Phụ Bản Đại Náo Thiên Cung.

Tại giao diện màn hình chính, Tiên Nhân chọn biểu tượng Thành sau đó chọn tiếp biểu tượng Phó Bản để chọn lựa phụ bản tài nguyên cần thu thập.

Phụ Bản Nguyên Liệu  sẽ rơi ra các nguyên liệu dùng cho các tính năng: Tọa Kỵ, Sủng Vật, Tinh Luyện, Tiên Lữ, Rèn,
Bảo Thạch, Thủ Hộ, Thần Binh, Cánh, Pháp Trận, Tiên Vị, Thông Linh, Thú Hồn, Linh Đồng. 

Mỗi loại nguyên liệu, Tiên Nhân chỉ được khiêu chiến 1 lần / 1 ngày. Hệ thống sẽ làm mới số lần vào lúc 0h ngày hôm sau.Phụ bản Tàng Bảo Đồ  được chia làm 4 Tàng Bảo Đồ và có 24 ải. Tiên Nhân có thể chọn tự động vượt ải hoặc càn quét nếu đạt VIP 6. Khi vượt ải thành công sẽ nhận được tiền đồng, knb khóa và nguyện liệu nâng cấp sủng vật.


Phụ bản Bảo Tháp  có tổng cộng 30 tầng, Tiên Nhân vượt mỗi tầng sẽ nhận được kinh nghiệm, tiền đồng và Kim Trang dùng để đổi vật phẩm tại Tiệm Bảo Tháp tại góc trái trên cùng của giao diện Bảo Tháp.Phụ bản Đại Náo Thiên Cung  có tổng cộng 180 tầng, Tiên Nhân cần vượt theo mốc các tầng chỉ định để nhận phần thưởng và cứ 15 móc sẽ nhận được phần thượng đặc biệt.

 

Sau một khoản thời gian thu thập, Tiên Nhân sẽ thu về cho mình rất nhiều nguyên liệu để gia tăng thực lực cho con đường tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5