[Giới thiệu] Tính năng Rèn

Tiên Nhân thân mến!

Rèn là nơi Tiên Nhân dùng để gia tăng thực lực cho bản thân để hoàn thiện trên con đường trừ yêu của mình.

Tiên Nhân cần đạt cấp 1 là có thể mở hết tất cả các tính năng: Cường Hóa, Tinh Luyện, Tẩy Luyện, Khảm Thạch

Tại giao diện màn hình chính ở góc cuối màn hình Tiên Nhân chọn biểu tượng Chế Tạo sau đó chọn tiếp các chức năng để tiến hành gia tăng thực lực cho bản thân.Chức năng Cường Hóa:

- Chỉ có thể cường hóa mỗi lần 1 cấp, cấp cường hóa trang bị không cao hơn cấp nhân vật.
- Mỗi lần cường hóa sẽ tiêu hao số lượng tiền đồng nhất định, số lượng tùy thuộc vào cấp cường hóa.
- Tiên Nhân có thể nhấn từ liên kết Đi Lấy để tìm thêm nguyên liệu.Chức năng Tinh Luyện:
 
- Tinh luyện mỗi lần 1 thăng 1 cấp, cấp tinh luyện không cao hơn cấp nhân vật.
- Mỗi lần tinh luyện sẽ tiêu hao số lượng tinh luyện thạch nhất định, số lượng tùy thuộc vào cấp tinh luyện.
- Tiên Nhân có thể nhấn từ liên kết Đi Lấy để tìm thêm nguyên liệu Tinh Luyện Thạch.
Chức năng Tẩy Luyện:

- Tẩy Luyện mỗi lần 1 thăng 1 cấp, cấp tẩy luyện không cao hơn cấp nhân vật.
- Mỗi lần tẩy luyện sẽ tiêu hao số lượng tẩy luyện thạch nhất định, số lượng tùy thuộc vào cấp tẩy luyện.
- Tiên Nhân có thể nhấn từ liên kết Đi Lấy để tìm thêm nguyên liệu Tẩy Luyện Thạch.

Chức năng Khảm Thạch:

- Khảm Thạch mỗi lần 1 thăng 1 cấp, cấp khảm không cao hơn cấp nhân vật.
- Mỗi lần khảm bảo thạch sẽ tiêu hao số lượng nhất định, số lượng tùy thuộc vào cấp khảm.
- Tiên Nhân có thể nhấn từ liên kết Đi Lấy để tìm thêm nguyên liệu Bảo Thạch Tinh Hoa.


 

Sau khi cường hóa, tinh luyện, tẩy luyện, khảm thạch thì lúc này Tiên Nhân đã đủ thực lực trên con đường trừ ma diệt yêu.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5