[Giới thiệu] Tính năng Sủng Vật - Tiên Thú

Tiên Nhân thân mến!

Hệ thống Sủng Vật được ví như tiên thú luôn đi cùng với Tiên Nhân trong quá trình tu tiên, diệt ma trừ yêu. Đến với hệ thống Sủng Vật trong Phàm Nhân Tu Tiên H5 của Nhà Phát Hành Mobiz sẽ có tổng cộng 65 Tiên Thú được chia theo các màu sắc Lục > Lam > Tím > Cam > Đỏ.

Ngoài ra, mỗi Tiên thú đều có thể tăng cấp, tẩy luyện kỹ năng cơ bản, tăng cấp kỹ năng thông linh, tăng cấp kỹ năng thú hồn

Tại giao diện màn hình chính ở góc cuối màn hình Tiên Nhân chọn biểu tượng Sủng Vật sau đó chọn tiếp các chức năng để tiến hành gia tăng sức mạnh cho tiên thú của mình.Tăng Cấp:

- Tại giao diện tăng cấp, ngoài việc thăng cấp cho sủng vật, Tiên nhân có thể tùy chọn tự tăng hoặc hệ thống tự động tăng. Khi tăng cấp nguyên liệu chính là Tiền Đồng.
- Mỗi lần chỉ tăng 1 cấp, cấp tăng sủng vật không cao hơn cấp nhân vật.
- Tiên Nhân có thể xem thêm tại giao diện sủng vật để tùy chọn kết duyên các sủng vật để gia tăng thực lực. Ngoài ra, có thể chọn chức năng Tài Nguyên để tăng sao cho sủng vật của mình.
Kỹ Năng:
 
- Khi chiêu mộ được sủng vật yêu thích, Tiên Nhân cần dùng chức năng tẩy luyện để lựa chon lại các kỹ năng phù hợp với Sủng Vật của mình. Kỹ năng ban đầu sẽ là ngẫu nhiên từ hệ thống.
- Mỗi lần tẩy luyện Tiên Nhân có thể chọn Tẩy Luyện thường hoặc Tẩy Luyện Cao Cấp. Nguyên liệu tẩy luyện cũng khác nhau và số lượng nguyên liệu dùng cho từ loại tẩy luyện cũng khác nhau.
- Tùy thuộc vào độ hiếm của Sủng vật sẽ có số lượng kỹ năng khác nhau, tối đa Sủng Vật đỏ sẽ có 6 kỹ năng
- Cấp kỹ năng sẽ ngẫu nhiên khi Tiên Nhân tẩy luyện tiên thú của mình.
Thông Linh:

- Chức năng Thông Linh sẽ gia tăng thêm 4 kỹ năng tự động, khi Tiên Nhân tăng cấp Thông Linh đạt cấp 2, 4, 6, 8 sẽ hệ thống sẽ lần lượt mở kỹ năng tự động của sủng vật.
- Ngoài ra Tiên Nhân cần tìm kiếm thêm Linh vật trang bị của Tiên Thú để gia tăng thực lực.
Thú Hồn:

- Thú hồn cũng như chức năng Thông Linh, sẽ mở thêm cho Tiên Thú 4 kỹ năng tự động khi nâng cấp thú hồn của tiên thú đạt 2, 4, 6, 8.
- Tiên Nhân cần thu thập thêm hồn thú trang bị, để trang bị cho Tiên Thú gia tăng thực lực mãnh mẽ.
Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5