[Giới thiệu] Tính năng Thời Trang

Tiên Nhân thân mến!

Hệ thống thời trang được mở khi đạt cấp 40 khi Tiên Nhân kích hoạt sẽ tăng lực chiến và hình ảnh trang phục thời trangGiao diện thời trang
Trong Phàm Nhân Tu Tiên có tổng cộng 14 bộ thời trang

Để sở hữu từng bộ thời trang, Tiên Nhân cần tham gia vào các tính năng trong trò chơi. Có thể dùng liên kết tại giao diện mỗi trang phục thời trang để tìm nguyên liệu

Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5