[Giới thiệu] Tính năng Thủ Hộ - Nhiệm Vụ Bang

Tiên Nhân thân mến!

Tính năng Thủ Hộ cũng chính là chuỗi Nhiệm Vụ Bang Hội được mở khi Tiên Nhân đạt cấp 35.

Giao diện nhiệm vụ Bang Hội


Tại giao diện Thủ Hộ, Tiên chủ hoặc các tiên môn có thể tra xem thông tin nhiệm vụ cần làm mỗi ngày, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tích điểm kinh nghiệm. Khi điểm kinh nghiệm đạt đủ cấp sẽ nhận được quà thăng cấp thủ hộ, tối đa có thể nâng đến cấp 50.
Hoạt động sôi nổi
Khi Tiên Chủ hoặc Tiên Môn hoàn thành nhiệm vụ Bang Hội sẽ nhận thêm quà hoạt động sôi nổi, điểm hoạt động sôi nổi được tính theo điểm kinh nghiệm hoàn thành của các nhiệm vụ Thủ Hộ.

Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5