[Giới thiệu] Tính năng Tiên Lữ

Tiên Nhân thân mến!

Hệ thống Tiên Lữ được mở khi đạt cấp 20 hay còn gọi là bạn đồng hành luôn đi cùng với Tiên Nhân trong quá trình tu tiên, diệt ma trừ yêu. Đến với hệ thống Tiên Lữ trong trờ chơi sẽ có tổng cộng 17 bạn đồng hành được chia theo các màu sắc Lục > Lam > Tím > Cam > Đỏ 


Ngoài ra, mỗi Tiên thú đều có 4 tính năng phụ trợ bao gồm: tăng cấp, tăng sao, pháp trận, tiên vị

Tại giao diện màn hình chính ở góc cuối màn hình Tiên Nhân chọn biểu tượng Trợ Chiến sau đó chọn tiếp chức năng Tiên Lữ để tiến hành gia tăng sức mạnh cho bạn đồng hành của mình.


Tăng Cấp:

- Tại giao diện tăng cấp, ngoài việc thăng cấp cho Tiên Lữ, Tiên nhân có thể tùy chọn tự tăng hoặc hệ thống tự động tăng. Khi tăng cấp nguyên liệu chính là Tiền Đồng và Tiến Giai Đan - Lữ.
- Mỗi lần chỉ tăng 1 cấp, cấp tăng Tiên Lữ không cao hơn cấp nhân vật.
- Tiên Nhân có thể xem thêm tại giao diện sủng vật để tùy chọn duyên phận các Tiên Lữ để gia tăng thực lực. Tăng Sao:
 
- Khi chiêu mộ được sủng vật yêu thích, Tiên Nhân cần dùng chức năng tăng sao để gia tăng các chỉ số của Tiên Lữ.
- Tối đa 1 Tiên Lữ chỉ nâng được 7 sao (*)
- Mỗi lần tăng sao cần đạt đủ điều kiện yêu cầu của hệ thống, số nguyên liệu ở từng sao cũng sẽ khác nhau.Pháp Trận:

- Chức năng Pháp Trận sẽ gia tăng thêm 4 kỹ năng tự động, khi Tiên Nhân tăng cấp Pháp Trận đạt cấp 2, 4, 6, 8 hệ thống lần lượt mở kỹ năng tự động của Tiên Lữ.
- Ngoài ra Tiên Nhân cần tìm kiếm thêm nguyên liệu Pháp Trận để trang bị thêm cho Tiên Lữ gia tăng thực lực.Tiên Vị:

- Chức năng Tiên Vị sẽ gia tăng thêm 4 kỹ năng tự động, khi Tiên Nhân tăng cấp Tiên Vị đạt cấp 2, 4, 6, 8 hệ thống lần lượt mở kỹ năng tự động của Tiên Vị của Tiên Lữ đã tăng cấp.
- Ngoài ra Tiên Nhân cần tìm kiếm thêm nguyên liệu Tiên Vị để trang bị thêm cho Tiên Lữ gia tăng thực lực.
Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5