[Mẹo] BÍ KÍP KIẾM NGUYÊN BẢO

Bất luận mua vật phẩm tu chân hay tăng cấp tọa kỵ, tăng cấp bảo bảo, mua Linh Thú, đều cần tốn lượng Nguyên Bảo nhất định. Không những thế, thượng tiên còn có thể dùng Nguyên Bảo tiến hành mua các loại đạo cụ trong Thương Hội.

Tác dụng của Nguyên Bảo lớn vô cùng, giao dịch cũng tiêu tốn lượng lớn Nguyên Bảo. Vậy làm cách nào để kiếm Nguyên Bảo ?

Phúc lợi hằng ngày

- Trước hết, là phúc lợi thường ngày của bản thân trong game.

Ví dụ

Thưởng ký tên mỗi ngày, kiên trì ký đến cùng, thì sẽ có thưởng Nguyên Bảo không tệ.

Thưởng tích lũy online cũng có thể nhận được Nguyên Bảo.

 - Quà trưởng thành, cấp tu chân đạt yêu cầu cũng có thể nhận thưởng hậu hĩnh, trong đó bao gồm cả Nguyên Bảo.

Nhiệm vụ ngày/Phụ bản

- Ngoài phúc lợi bản thân nói ở trên, thượng tiên còn có thể hoàn thành nhiệm vụ ngày, phụ bản để nhận Vàng. 

+ Nhiệm vụ Thành tựu: Sau khi hoàn thành có thể nhận thưởng Nguyên Bảo hậu hĩnh.

+ Đấu trường: Vươn lên xếp hạng tương ứng có thể nhận thưởng Nguyên Bảo.