[Mẹo] Thu Thập Trang Bị

Trang bị vũ khí đương nhiên rất quan trọng, vậy làm cách nào để sở hữu trang bị?

Phụ bản

- Vào [Phụ bản], có thể chọn phụ bản thường hoặc tổ đội tiến hành khiêu chiến.

- Sau khi vượt ải phụ bản sẽ rơi trang bị tương ứng, thậm chí còn có thể rơi Bảo Rương, Linh Châu… Đương nhiên với những thượng tiên thực lực hùng hậu cũng có thể một mình vượt ải cực hạn, làm mới thời gian vượt ải thế giới và đánh giá.

BOSS cá nhân

- Vào [Thành] – [BOSS], có thể tha hồ khiêu chiến.

- Sau khi vượt ải, BOSS sẽ rơi trang bị tương ứng, còn rơi các Mảnh Ngoại Quan hiếm và các loại Thẻ Hồn hiếm… Cứ mỗi 00:00 mỗi ngày sẽ làm mới số lần khiêu chiến trong ngày.

- Trong giao diện [Boss] có rất nhiều BBOSS, có thể nhận trang bị, để bảo vệ sinh thái Tu Tiên tốt hơn.

Tiệm

- Tiên Nhân có thể mua thật nhiều Trang Bị quý hiếm từ các tiệm có trong trong trò chơi.